O naší škole

Jihlavská pobočka 2+2 školy matematiky  je 16. českou pobočkou výukového centra pro žáky a studenty. Koncept školy vznikl v roce 2010 v Polsku a od té doby se rozšířil do 6 evropských zemí.

Naším posláním je zlepšování znalostí matematiky a logického myšlení dětí, žáků a studentů, aby dosáhli lepšího stupně znalostí a připravit je k dalšímu studiu na středních nebo vysokých školách.

V naší škole
✔ jsme přesvědčeni, nikdy není pozdě zlepšit své známky a vědomosti
✔ se můžete začít s námi učit na začátku školního pololetí i v jeho průběhu
✔ každý student dosáhne svého úspěchu díky individuálnímu studijnímu plánu
✔ ukazujeme studentům cestu k matematice
✔ budujeme ve studentech sebevědomí a samostatnost, které budou vždy potřebovat